Drużyna Szpiku

AKTUALNOŚCI, WARTO POMAGAĆ

Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otwartością, wrażliwością i gotowością do działania na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że wspólnie z innymi członkami Drużyny Szpiku uda nam się uratować choćby jedno ludzkie życie, a w niejednym sercu rozpalić ogień wiary, że pomoc dla niego na pewno się znajdzie.